دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
خدمات الکترونیکی دانشجویان
  انتخاب واحد
  ثبت نام ورودی های جدید
  سامانه پیامک

 نحوه ثبت شماره تلفن همراه دانشجویان در سامانه پیامکی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

دانشجویانی که با ارسال حرف S  به شماره پیامکی هوشمند دانشگاه  (300083526) ، پیام نامعتبر بودن شماره را دریافت می کنند ، با استفاده از روشهای زیر می توانند نسبت به ثبت شماره همراه خود و دریافت خدمات پیامکی اقدام نمایند .

1.       ارسال دستور مطابق با فرمت زیر به صورت پیامک

1234    M       92317123

در این دستور 92317123 شماره دانشجویی و 123456 رمز عبور سایت دانشجو می باشد .درصورتیکه شماره دانشجویی و رمز عبور شما صحیح باشد ، شماره موبایل شما ثبت خواهد شد و نیازی به مراجعه حضوری ندارید .دقت داشته باشید که بین حرف M ، شماره دانشجویی و رمز عبور فاصله فراموش نشود.

 

2.       مراجعه به بایگانی آموزش دانشکده خود و ثبت شماره همراه خود با ارائه کارت شناسایی

 

 

با تشکر

فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز