دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

نحوه ثبت شماره تلفن همراه دانشجویان در سامانه هوشمند پیامکی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز1394-3-10

نحوه ثبت شماره تلفن همراه دانشجویان در سامانه پیامکی هوشمند

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

دانشجویانی که با ارسال حرف S  به شماره پیامکی هوشمند دانشگاه  (300083526) ، پیام نامعتبر بودن شماره را دریافت می کنند ، با استفاده از روشهای زیر می توانند نسبت به ثبت شماره همراه خود و دریافت خدمات پیامکی اقدام نمایند .

1.       ارسال دستور مطابق با فرمت زیر به صورت پیامک

1234    M       92317123

در این دستور 92317123 شماره دانشجویی و 123456 رمز عبور سایت دانشجو می باشد .درصورتیکه شماره دانشجویی و رمز عبور شما صحیح باشد ، شماره موبایل شما ثبت خواهد شد و نیازی به مراجعه حضوری ندارید .دقت داشته باشید که بین حرف M ، شماره دانشجویی و رمز عبور فاصله فراموش نشود.

 

2.       مراجعه به بایگانی آموزش دانشکده خود و ثبت شماره همراه خود با ارائه کارت شناسایی

 

 

با تشکر

فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز