دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

راه اندازی سایت جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات1394-5-5

از تاریخ 5 مرداد ماه 94  سایت جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات راه اندازی گردید و بزودی سعی بر این است که اخبار دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق این سایت پوشش داده شود تا مخاطبان بتوانند با تکنولوژی های روز این حوزه آشنایی پیدا کنند