دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

قابل توجه پذیرفته شدگان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی که در بهمن ماه پذیرفته شده اند.



1394-6-30

قابل توجه پذیرفته شدگان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی که در بهمن ماه پذیرفته شده اند.

 

با توجه به بخشنامه معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه مقرر گردید پذیرفته شدگان بهمن ماه واحد شیراز(به جز رشته های مدیریت ورزشی و حقوق)

در صورت مراجعه تا تاریخ 94/07/08، در نیمسال اول 95/94 ثبت نام شوند.


جهت ثبت نام به سایت       newstd.iaushiraz.ac.ir    مراجعه نمایید

 

حوزه معاونت آموزشی- 30 شهریور ماه 94