دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


        1-      تجهیز کلیه حوزه های دانشگاه به سیستم های کامپیوتری و شبکه ارتباطی

2-      مهیا نمودن بستر شبکه امن در کلیه حوزه های دانشگاه

3-      ایجاد بستر شبکه اینترنت در کلیه حوزه های دانشگاه

4-      نگهداری کلیه سخت افزارها،شبکه ها و نرم افزارهای موجود در کلیه حوزه های دانشگاه

5-      ارائه طرحها و راهکارهای لازم جهت مکانیزاسیون حوزه های دانشگاه به منظور سهولت و تسریع امور کارکنان،اساتید و دانشجویان

6-      تولید سامانه های نرم افزاری جهت کاهش هزینه های سازمانی

7-      جمع آوری و سازماندهی نمودن کلیه امارهای درخواستی سازمان مرکزی و سایر موسسات

8-      صدور کد پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مکاتبات مربوط به آن با سازمان مرکزی