دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
دانشکده اقتصاد و مدیریت
  معرفی مسئول مرکز
  برنامه کلاسی مرکز
  تماس با ما